2014(e)ko abenduaren 19(a), ostirala

Azken hausnarketa

Beste modu batez espero nuen irakasgai hau lantzea. Ez dakit ideia ona izan denik egun berean, eta gainera aste bat baino gehiago jarraian, hainbeste aurkezpen egitea.
Jorratutako gaiak oso interesgarriak iruditu zaizkit baina oso nekagarriak egin zaizkit saio hauek.
Beste aldetik, IKT gehiago ezagutzea espero nuen. Modulu lanean, nire ikuspuntutik, adibidez, programak erabiltzera edota bideoak egitera irakatsi beharko digute. Batzuk gainetik ezagutzen ditugulako, edota ondo konpondu garelako zentzu honetan, baina beste batzuk, aldiz, laguntza eskatu behar izan dute, eta ez dut uste “Movie Maker” delakoa bakarrik dagoela bideoak eraikitzeko.
Egia da, klaseak zenbatuta daudela talde bakoitzeko, eta ze talde egin behar duen zein egunetan ere bai. Baina ez nituzke egingo hainbeste aurkezpenik. Antzeman dugunez, klasea ia-ia hutsik zegoen asteak aurrera joan ahala.

Bukatzeko, esan beharra daukat, 3 taldeetako banaketa ondo iruditu zaidala, talde handietako pertsonekin lan egiteak nahiko zaila delako. Baina, irakasleen arteko koordinaketa ez legoke txarto ikusita. Oso gustora egon naiz egokitutako taldearen eta asko ikasi dudala uste dut. Eskola batera joateko proiektuak nire ezagutzak handitu egin ditu, eta, noski, umeekin aritzeko trebetasuna ere.

2014(e)ko abenduaren 18(a), osteguna

10. SAIO TEORIKOA

Gaur azken eguna izan da, eta ikasgai honi bukaera emateko, hurrengo bideoa ikusi dugu, diziplinarekin erlazio zuzena duena. Nahiko bitxia iruditu zait emandako hitzaldia. Baina aspektu interesgarriena zergatik zalantzak edukitzen dugun izan da. Gainera, honetaz hausnartu eta gero, konturatu gara gure bizitzan ez dagoela ezer finkatuta edota ulermen sendo batzuk.


Klasean jarritako beste esaldi bat hausnartzera jo nau: 
"Creamos personas, no vehículos"

Azkenik, Juana Sanchoren bideo interesgarri bat ikusi dugu. Bere ustez, azterketa batean jarritako erantzunen bat Interneten egonez gero, ez gaude baloratzen ikasle bati, eta egia esanda, gaur egun erantzun gehienak bertan daude. Orduan, ¿nola izan behar dira gur egundo klaseak edota azterketak?...

Juana Sancho Gil: Respuestas para pensar

2014(e)ko abenduaren 11(a), osteguna

9. SAIO TEORIKOA

Saio honetan ez naiz klasera joan, arazo pertsonalak izan ditudalako. Baina nire klase-kideei eskatu diet aurkezpenetan esandako informazio garrantzitsuena eta honako hau izan da eskuratu dudana.
Dokumentatzaileek aurkezpena egin dute. Egindako aurkezpen guztietan oinarritu egin dira, talde bakoitzak beste talde jakin batzuetaz eta bere sites-era igo dituzte lanaren garapena.
Nahiko txukun dute sites-a baina beste pertsonen lanak itxarotea ez dakit interesgarria izango denik, hau da, nahiago dut egokitutako lana egitea eta ez dokumentatzaileena.

Beste taldeek egindako hausnarketa egin behar izan dute, eta hau uste dut dela dokumentatzaileengan bilatzen ari garen helburua. Baina, hainbeste aurkezpenak jarraian, nire ustez, oso nekagarriak egin zaizkigu.

2014(e)ko abenduaren 4(a), osteguna

2014(e)ko azaroaren 27(a), osteguna

7. SAIO TEORIKOA

Berandu iritsi naiz klasera, hala eta guztiz ere, egindako aurkezpenei buruz informatu naiz, eta hurrengo datuak bereganatu ditut.
Informazio gehiegi jasotzen dugu eta ia ez dugu denborarik horietaz hausnartzeko edo besteekin konpartitzeko. Adibidez, metro edota autobus geltokian jarritako zenbait iragarkiak nahigabe ikusten ditugu eta presarekin joanez gero, ez dugu hausnartzen ikusitakoaz. Edo, interneten informazioaren bat bilatuz gero, zenbait iragarkiak agertzen zaizkigu haurrean klikatzeko etab. Baina informazio asko iragarki horietatik etortzen da, hori dela eta, lehen esan dudan bezala, IKT-ak nola erabiltzea oso garrantzitsua da.

Azkeneko taldeak egindako galdera nahiko bitxia iruditu zait eta interesgarria: “IKT-ak bai edo ez?”. Alde onak eta alde txarrak aztertu behar ditugu, eta horrekin, hausnarketa propioa atera.

2014(e)ko azaroaren 20(a), osteguna

6. SAIO TEORIKOA

Pantaila anitzeko gizarteari buruz hitz egin dute. Lehen esan dudan bezala, murgilduta gauden gizarteak IKT-ak eskatzen ditu, hau da, ezinbestekoak egiten ari dira gure inguruan, alde batetik guk geuk eragindako gauza bat izan da. Baina, aurreko egunean aipatu dudanez, gurasoek nahiko galduta daude ikuspuntu honetan eta, gehienetan, seme-alaben laguntzaren bila joaten dira, haiek gehiago dakitelako kontu horretaz. Baina hau gertatzeko eta etorkizun batean inork galduta ez egoteko, eskolak inplikazio handia egin beharko luke.
Interneta, oso baliagarria dela aipatu dute klasean landu ahal izateko. Horretarako, klaseko metodologia aldatu beharko dute. Ikasleen ezagupenak eraikitzeko edota zabaltzeko. Horretarako, alfabetizatze orokor bat gertatu behar da.
Web 2.0 beste aspektu interesgarria izan da. Gure gizartearen garapenari begiratuz gero, konturatzen gara gero eta aurrerapen gehiago daudela gure inguruan, eta eskolak pixkanaka-pixkanaka onartzen ari dituela. Mugekin erabiliz, desabantailak ere badituelako eta eragin handia izan ditzaketekalo ikasleengan.
Eskola 2.0 gaiari buruz dagokionez eta aipatu dutenez, ikasle gehienek ordenagailu pertsonal bat izaten dute klasean, baina ez dut uste honekin nahikoa izango denik. Gainera, klase edota saio honetako bat eramatea ez da batere erraza; guztiek ez dute aldi berean gauzak berdinak egingo eta batzuk atzeratuta egongo dira, orduan… honelako saio bat eramateko gai dira gaur egungo irakasleek? Ziurtasunarekin nabigatzeak azpimarratu dute.
Eskola tradizionala alde batean utzi behar dugu eta aurrerapenak txertatu behar ditugu eskolan. Hau da beste belaunaldiengandik bereizten gaituena.

Nahiz eta egun honetan nire aurkezpena egin, gaia behin eta berriro errepikatu egin da. IKT gehiago  jorratu dira, entzulearen arreta mantenduz.

2014(e)ko azaroaren 19(a), asteazkena

Ikasketa gurpila


KONPETENTZIA DIGITALA ETA INFORMAZIONALA ESKOLAN


BOST HITZ GAKOAK

 1. Alfabetizazio
 2. IKT
 3. Garapena
 4. Berrikuntza
 5. Zailtasuna

PROPOSATUTAKO BI GALDERA

 • Zergatik da garrantzitsua alfabetizazioa?
 • Autorearen ustez, urte batzuk barru liburuak desagertuko dira edo ez? Zergatik? 

      GONZALOREN NOTAK

  LA COMPETENCIA DIGITAL E INFORMACIONAL EN LA ESCUELA
El desconcierto escolar ante la cultura digital
Los tiempos han cambiado y hasta la fecha enseñar y aprender se habia basado en los libros como instrumento. Los alumnos de las areas urbanas se sienten más comodos usando artilugios electronicos que cualquier material impreso. Los procesos de socialización cultural en los que estan inmersos los alumnos son totalmente distintos a los que tuvieron sus profesores. Mientras muchos profesores solo conocieron la tv en blanco y negro con dos emisoras posibles, los alumnos de hoy en dia estan inundados de información. Para los niños de hoy en dia es normal el uso de pcs, consolas, moviles y de hecho es una marca de identidad cultural que  los distingue de los adultos.
Nuevas alfabetizaciones TIC y escuela
En el siglo XXI la cultura es  multimodal, esto es, se expresa produce y distribuye en gran variedad de soportes. Esta realidad exige que la escuela contemple nuevos tipos de alfabetización. Entre las que se proponen las siguientes:
 1. Alfabetización audiovisual,  considera la imagen como un leguaje, y tratará de formar al alumno en la produccion y consumo de textos audiovisuales con un espiritu critico.
 2. Alfabetización tecnologica y o digital, persigue que los alumnos se capaciten en el uso de la informatica tanto el hardware como el software
 3. Alfabetización informacional, saber buscar la información en base a un proposito y poder localizarla,  analizarla y reconstruirla.
 4. Alfabetización multimodal, en  una sociedad multimodal hay que preparar a los alumnos para que puedan acceder a la información que se presenta en diferentes formatos.
La meta de las escuelas deberia ser formar usuarios conscientes y criticos de las nuevas tecnologias.
Dimensiones de la multialfabetización
 • Dimensión instrumental, es el dominio tecnico de cada tecnologia, montar los aparatos, ponerlos en marcha, manejo de los programas ...
 • Dimensión cognitiva, buscar, seleccionar y comprender la enorme cantidad de información disponible y compartirla a través de los medios digitales.
 • Dimensión socioactitudinal, desarrollo de las actitudes hacia las nuevas tecnologias para no caer ni en la tecnofobia ni en la aceptación acritica de cualquier novedad.
 • Dimensión axiologica, tomar conciencia de la influencia que tienen las nuevas tecnologias en nuestra sociedad y de la adquisicion de valores eticos evitando conductas de comunicación socialmente negativas.
Competencias para Aprender a Informarse, a Expresarse y a Comunicarse
Las TICS posibilitan distintas tareas de aprendizaje de naturaleza diversa. La web supone una experiencia de aprendizaje distinta para cada alumno por lo que la experiencia en el aula no será homogenea.


NATALIAREN NOTAK

Eskolaren harridura kultura digitalaren aurrean
Eskola à harrituta aurkitzen da (alde batean usten ditu teknologien aurrerapenak)
Orain arteà liburuekin lan egin da klaseetan. Baina, egunak zenbatuta dituzte (ordenagailuak egongo dira klaseetan)
Gertuago ikusten ditugu gure buruak zerbait elektronikotara, nobela batera baino
Helduekà esperientzia mugatuak dituzte ikuspuntu teknologiko batetik
Haurrak edota gazteakà gaur egungo gertaeren berri izaten dituzte.

ALBABETIZAZIO BERRIAK
           audiobisuala
        Ikaslea testu audiobisualak aztertzeko ahalmena izan behar du
           digitala 

        Ikasleei trebetasunak garatzea informatikaren erabilerako
           informazionala 
        Informazio bilatzeko trebetasunak garatzen dira.
          Multialfabetizazioa 
        Ikasleei kualifikatu eta prestatu behar diegu. Lau dimentsio nabarmenki:
               ·         Instrumentala
               ·         Kognitiba
               ·         Axiologikoa
               ·         Socioactitudinala

Informatzen, adierazten eta komunikatzen ikasteko gaitasunak
Klasean, ikasle bakoitza erritmo ezberdin batera joango da, hori dela eta, irakasleak metodologia flexible bat eraman beharko du klasean. 3 eremu nagusiki identifikatu ditzakegu:
a) bilatzen ikasteko, aurkitzen ikasteko eta informazioa ulertzeko eremua
b) adieraztera ikasi
c) komunikatzera ikasi sareetan dauden baliabideen bitartez.

Interneta, konstruktibismoa eta eskolaren berrikuntza: erronka berriak eta irakaskuntzaren profila
Hurrengo ideietan laburbildu ditzakegu:
a)ikaslea informazio gehiegi dauka
b) Irakasleak zuen rolaren galtzapena
c) irakasleak antolatzaileagoa izan behar da.
d) ordenagailuen erabilerak zailtasunak ekartzen ditu klasearen kudeaketan
e) elkarlanean ikasi behar da.


TIC-SEN ERABILERAKO DEKALOGOA
1. Garrantzitsuena hezkuntza izan behar da, eta ez teknologikoa.
2. Ordenagailuen erabilterak  ez dauka zer ikusirik irakasle ona edo txarra izatearekin.
3. Metodo eta ekintzak dira ikaskuntza bat edo bestea sortzen direnak.
4. TIC-ak erabili behar dira ikasleek gauzak egiten ikasteko
5. elkarlanetarako eta bakarka lan egiteko erabili behar dira
6. edukia, helburua eta lan egin nahi den gaitasuna adierazi behar da.
8. plangintza bate gin behar dugu
9. Ekintzak kurrikulumarekin bat etorri behar dira
10. Dimentsio instrumentala, axiologika, kognitiboa eta jarrera dimentsioak egon behar dira.

Eskoletan, XX. mendeko irakasleek, XIX. mendeko edukiak irakasten diete ikasleei.
Garapenerako proposamenak:

 • Ikasten ikasi
 • Talde lanean lan egiten ikasi
 • Komunikatzen ikasi
 • Kritikoa izaten ikasi
 • Mugak jartzen ikasi
 • Enpatia izaten ikasi

BIDEOA
Eskola hezitu behar gaitu bizitza osoan zehar ikasteko, ez du bakarrik hartzen bere baitan teknologien erabilerak. Konpetentzia informazionala: informatikaren erabilera (bideo kamerak, e-book, GPS, ordenagailuak, mugikorrak… inguratzen gaituen guztia) baina zentzuz erabiltzen ditugu?

Eskolaren curriculumean parte hartu behar duen gauza bat da. Kritikotasunez erabiltzen dugu informazioa? Aldez aurretik daukagunarekin erlazionatzen dugu? Daukagun informazioa adimenera pasatu behar dugu. Gaur egungo nerabeek edozein argazkiak igotzen dituzte sare sozialetara eta ez dira konturatzen ondorioetaz. Sare sozialetan gaude gure herriko klasean gauden moduan, eta arduratsuak izan behar gara bertan ipintzen dugunarekin. Eskolak interes gehiago jarri beharko du ikasleei hiritar digital bezala osatzeko.

Ikasleei ez diegu erantzunik eman behar, beraiek bilatu behar dituzte, baina ez testu liburuen bitartez, baizik eta hausnartzen eta ikertzen.

ANEREN NOTAK


KULTURA DIGITALAREN AURREAN SORTUTAKO NAHASMENA

- Azken urteetan aldaketa nabarmenak gertatu dira, eta eskolak orain ezin die uko egin teknologia berriei.

- Orain arte geletan liburuak eta inprimatutako materialak erabili dira → hemendik aurrera horiek teknologia berriekin partekatuko dira.

- Gaur egungo umeek denbora gehiago pasatzen dute pantaila baten aurrean liburu baten aurrean baino.
- Gazte askorentzat teknologia berriak ez dira bakarrik egunero normaltasunez erabiltzen dituzten erremintak, baizik eta helduen belaunalditik bereizten dieten tresnak ere dira.

ALFABETIZAZIO BERRIAK, TEKNOLOGIA BERRIAK ETA ESKOLA
- XXI. mendeko kultura multimodala da; hau da, baliabide desberdinen bidez sortu, adierazi eta banatu egiten da (papera, pantaila), teknologia desberdinen bidez (liburuak, telebista, internet, DVDak...) eta adierazgarriak diren formatu eta hizkuntzak erabiliz (testu idatziak, testu grafikoak, hizkuntza audiobisuala...). Horren ondorioz, duela bi hamarkadetatik zenbait adituk, ikertzailek, taldek eta abarrek alfabetizazio berriak hezkuntzan sartzeko beharra aitortu dute. Alfabetizazio horien helburua hizkuntza audiobisuala sortu eta analizatzearen konpetentzia eta informatikako hizkuntza eskuratzea edota informazioa bilatzeko, hautatzeko eta birmoldatzeko gaitasuna garatzea da.
- Aditu askok alfabetizazio berri batzuk proposatu dituzte:
*Alfabetizazio audiobisuala: testu audiobisualak sortu eta aztertzeko abilezia duten
ikasleak prestatzeko helburuarekin garatzen da alfabetizazio hau. Horrez gain, ikasleek
zinema, telebista eta publizitatea bezalako baliabidetaz kontsumo kritikoa egiten ikasteko
helburua ere du alfabetizazio honek.
*Alfabetizazio teknologikoa edo digitala: alfabetizazio honen helburua ikasleek
informatika aldaera teknologiko desberdinetan erabiltzen jakitea da. 90eko
hamarkadan garapen mugatua izan zuen alfabetizazio honek, baina gaur egun oraindik
ezarrita jarraitzen du.
*Alfabetizazio informazionala: proposamen hau liburutegi-giroaren ondorioz sortu
zen; formatu digitalean dauden bibliografia-iturrietara heltzeko zailtasunak direla-eta
sortu zen. Alfabetizazio honekin lortu nahi dena da helburu jakin batekin informazioa
bilatu, aurkitu, aukeratu, analizatu eta birmoldatzeko konpetentziak eta gaitasunak
garatzea.
*Multialfabetizazioa: kontzeptu honek defendatzen duen gizarte multimodal batean
ikasleak alfabetismo desberdinak integratzen dituen planteamendu baten arabera prestatu
eta trebatu behar direla.
- Eskolen helburu nagusi bat izan behar da umeak teknologia berrien erabiltzaile konsziente eta
kritikoak izatea, eta haien inguruan sortzen den kulturarenak ere.
- Ikasleak teknologia berrien erabilpenean alfabetizatzea nahi badugu, lau eremu hauetan
oinarritutako hezkuntza eredu bat garatu beharko genuke:
*Dimentsio instrumentala (errekurtso teknologiko ezberdinen hardwarea eta softwarea
erabiltzen jakitea)
*Dimentsio kognitiboa (informazioa eta komunikazioa modu zentzudun eta
adimentsuan erabiltzeko gaitasunak garatzea)
*Dimentsio sozioaktitudinala (teknologiaren aurrean jarrera arrazioalak garatzea eta
komunikazioari dagokionez, jarrera positiboak)
*Dimentsio axiologikoa (informazioaren azterketa kritikoa egiteko irizpideak izatea
lortzea eta teknologia eta komunikazioaren aurrean balio etikoen bidez jokatzen ikastea)
- Esan dezakegu eskolaren erronka nagusia dela ikasleak prestatzea erabiltzaile konpetenteak
izan daitezen informazioa tratatzeko orduan eta modu adimentsu batean askotariko forma
kulturalekin elkarreraginean egon daitezen.

INFORMATZEN, ADIERAZTEN ETA KOMUNIKATZEN IKASTEKO GAITASUNAK
- Teknologia berriek, beste material edota baliabide didaktiko batzuek bezala, zenbait ikasketa
garatzea eta praktikan ipintzea ahalbidetzen dute.
- Teknologia berriak inplikatzen dituzten ikasketa-prozesuen garapenean honako konpetentziaalderdi
nagusi hauek nabarmentzen dira:
* Internetek dituen baliabideak erabiliz, informazioa bilatu, aurkitu eta ulertzean zentratzen
den alderdia.
* Hizkuntza, forma sinboliko eta teknologia desberdinen bidez adierazten ikastea eta,
horrekin batera, ideia propioak modu publikoan hedatzen (blog, wiki eta abarren bidez)
ikastea bilatzen duen alderdia.
* Sarean dauden baliabideen bitartez beste pertsona batzuekin harremanetan egotea
lortzea nahi duen alderdia.

INTERNET, KONSTRUKTIBISMOA ETA HEZKUNTZA BERRIKUNTZA:
ERRONKA ETA PROFIL BERRIAK IRAKASLEENTZAT
- Internetek dakartzan arazoak edo aldaketak:
1. Ikasleak informazio asko du, gehiegi.
2. Irakasleak ikasleentzako informazio-iturri bakarraren papera galtzen du, eta gainera,
onartu behar du ikasleek helduek baino gehiago dakitela teknologia berrien inguruan eta
hobeto moldatzen direla horiekin.
3. Irakaslearen papera ez da izan behar hainbeste informazioa transmititzen duena;
irakaslea izan behar da ikasleek teknologiekin egiten dituzten ariketa eta jarduerak
antolatu eta kontrolatzen dituena.
4. Ideia konstruktibista bat jarraituz umeak ordenagailuekin ikasteak gela dinamizatu eta
kontrolatzean zailtasunak dakartza.
5. Ikasketa bakarka egiten den prozesua izan beharrean, teknologiaren bitartez ikasketaprozesu
kooperatiboak sortu behar dira, gelako ikasleen artean eta geografikoki urrun
dauden ikasgelen artean ere bai.


HEZKUNTZA EREDU BERRITZAILE BATERANTZ: TEKNOLOGIA BERRIAK
ESKOLAN ERABILTZEKO DEKALOGOA
- Jende askok pentsatzen du teknologia berrien presentziak eskolan irakaskuntzaren hobekuntza
automatikoki dakarrela eta ikasleen ikasketa-prozesua errazten duela. Hori ez da beti horrela;
askotan eskoletan teknologia berriak erabiltzeak ez dakar aldaketarik ezta berrikuntzarik ere
hezkuntza-praktikan.
- Irakasle askok teknologia berriak erabiltzen dituzte betidanik liburuak eta arbel tradizionala
erabiliz egin dituzten zereginak betetzeko: edukiak modu magistralean azaldu eta ikasleei jarduera errepikakorrak eman egiteko. Kasu horietan, berrikuntza teknologian dago (papera pantailarekin ordezkatzen da), baina ez pedagogian. Hau da, informazio eta komunikazio-teknologia berriak
gelan ezartzen dira, baina eredu pedagogiko tradizional baten arabera erabiltzen dira.
- Irakasle batek teknologia digital berriak ikasgelan ezartzea erabakitzen duenean, argi dago
erronka berriak planteatzen ari dela. Irakaskuntzako prozesu berritzaile hau ez da erraza eta ez da
denbora laburrean lortzen; hori dela eta, ariketa bakoitza prozesu luze baten parte bezala ikusi
behar dugu, hezkuntza-eredu konkretu baterantz bideratuko gaituen prozesua.
- Teknologia berriak eskolan erabiltzeko dekalogoa:
1. Garrantzitsuena beti hezkuntzarekin loturikoa izan behar da, ez teknologiarekin loturikoa.
2. Irakasleek argi izan behar dute teknologia berriek ez dutela efetu magikorik sortzen ikasketaprozesuan
eta ez dutela heziketa-eredua automatikoki berritzen.
3. Erabilitako metodo edo estrategia eta jardueren arabera ikasketa-prozesua modu batean edo bestean gertatuko da. Irakasteko modu espositibo bat erabiliz, teknologia berriek transmititu edo jasotzen den ikasketa indartuko dute. Irakasteko modu konstruktibista erabiliz, berriz, teknologiaberriek norberak deskubritu edo aurkitzen duen ikasketa indartuko dute.
4. Teknologia berriak erabili behar dira ikasleek horiek erabiliz eta horiekin gauzak eginez zerbait ikas dezaten.
5. Teknologia berriak bakarkako lanak egiteko eta talde-lanak egiteko ere erabili behar dira.
6. Teknologia berrien bidez lantzeko gai, unitate didaktiko, proiektu edo jarduera bat
antolatzerakoan ez dira bakarrik kontuan izan behar ikasgai horren helburuak eta edukiak;
ikasleengan garatu nahi diren teknologiarekin lotutako konpetentziak edo gaitasunak ere kontuan izan behar dira.
7. Ikasleek teknologia berriak erabiltzen emango duten denbora eta egingo dituzten jarduerak
planifikatuta egon behar dira.
8. Errekurtso digitalekin egiten dena bat etorri behar da Curriculumean zehaztuta dauden eta irakasten diren eduki eta helburuekin.
9. Multialfabetizazioaren irakaskuntza-prozesu bat garatu behar da, eta prozesu horretan ikasleek informazioa bilatu, aurkitu, informazioa sortu, adierazi eta hedatzearen gaitasunak garatu behar dituzte.
10. Konpetentzia informazionalak eta digitalak garatzeko prozesu guztiek ikaslearen ikasketaprozesuaren dimentsio instrumentala, kognitiboa, aktitudinala eta axiologikoa barneratu behar dituzte.
- Autorearen ustez, urte batzuk barru liburuak ez dira desagertuko, baina haien formatua aldatuko da; liburuak paperean inprimatzeari utziko diogu eta era digitalean agertuko dira. Horrek eragina izango du eskolan eta pedagogia alorrean, baina kontuan izan behar dugu eskola multimodala dela. Horrek esan nahi du eskolak testu idatzien eta teknologia berrien gaitasunak garatu behar dituela, ikasleek era berean ezagutzeko inprimatutako baliabideak eta baliabide digitalak.
   

      NEREAREN NOTAKBILKURETAKO AKTA

Bilkuretako  akta
       LEKUA: Ikasketa gela
       HASIERAKO ORDUA: 13:00
       AMAIERAKO ORDUA: 15:00
       DATA: 2014/11/17
       TALDEKIDEEN IZENAK:
·      Bertaratutakak:
          Natalia Monroy
          Ane Monzon
          Gonzalo Morales
          Nerea Oliver
       Bertan izan ez direnak:
       AZTERTUTAKO GAIAK:


-         Konpetentzia digitala eta informazionala eskolan.
       Egokitu zaigun gaiari (gaitasun digitala) buruz mintzatu dugu, testuan hartutako notak amankomunean  jarriz eta gaiari buruzko hausnarketak egin ditugun heinean.
       HARTUTAKO ERABAKIAK:


-         Gaiari dagokionez laburpen bat sortu dugu, guztion notak komunean hartuta.
-         Testuari dagokionez 5 hitz gako eta 2 galdera sortu ditugu ere.
-         Aurkezpen egunean erabiliko dugun “prezzi”-a egiten hasi.

        HURRENGO BILKURETAKO ZEREGINAK:

-         Hasi dugun aurkezpena bukatu.
-         Bakoitzak bere etxean egokitu zaion zatiaren grabaketa egin eta gero taldekide batek danak elkartuko ditu, eta aurkezpenean txertatuko ditu.
-         Bakoitzak bere blog-era igo beharrekoak igo.

        BUKAERAKO HAUSNARKETA:

       Azken urteetan aldaketa nabarmenak gertatu dira teknologia alorrean, eta eskolaren eta gizartearen aldea handitu egin da, batak ez baitu bestearen erritmoa jarraitu eta eskolari dagokionez atzean geratu izan da. Beraz, gizarte digital honen aurrean eskolak orain ezin die uko egin teknologia berriei. Eskolen helburu nagusi bat umeak teknologia berrien erabiltzaile kontziente eta kritikoak izatea izan behar da, eta haien inguruan sortzen den kulturarenak ere.
       Hori dela eta, alfabetizazio berri batzuk sustatu beharko dira eskolan, multialfabetizazioa premiazkoa izanik. Horretarako, dekalogo bat sortua izan da hau modu egoki batean eramateko.
       Esan bezala, aurkezpena Prezi programarekin egin genuen, gure ahotsen grabaketak gehituz.
       Hona hemen gure aurkezpenaren link-a: